ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมชุม

1.ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจลงทะเบียน     

2.การเข้าระบบลงทะเบียน ให้นักเรียน คลิกที่เมนู " ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"

3.ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ให้นักเรียนกรอกเลขประจำตัวนักเรียน และระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หลังจากนั้น ระบบจะให้กำหนดเลขประจำตัวประชาชนจริงของนักเรียนเพื่อยืนยันข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน

4.เมื่อระบบทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะแสดงหน้าต่างให้นักเรียนทำการบันทึกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ลงไปเพื่อใช้สำหรับเข้าระบบครั้งต่อไป

5.เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเลือกชุมนุม

6.หากเคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว สามารถกดปุ่ม "ดำเนินการต่อไป" เพื่อเลือกชุมนุมได้เลย

7.หน้าจอบันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน จะปรากฎครั้งแรกและครั้งเดียวที่ทำการตรวจสอบข้อมูล

***************************************************************************************

หมายเหตุ: 1.กำหนดการลงทะเบียนเริ่มวันที่ 24 ส.ค. - 7 ก.ย. 2563  

                2. เริ่มเข้าเรียนชุมนุมในวันที่ 10 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป

                3.ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องพิมพ์หลักฐานยืนยันการลงทะเบียน

                4.หากพบปัญหาในข้อมูลนักเรียนไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ที่ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ  (ครูชัยพัฒน์  ราญรอน 

และครูนิตติกา  พลทะกลาง)